ضد حشره مچی

ضد حشره مچی:

این ضد حشره از تکنولوژی پیشرفته دفع حشرات استفاده می کند که باعث لذت بخش تر شدن زندگی و فعالیت ها در محیط های بیرونی می شود. این محصول برای کمک به حفاظت شما در زمان ماهیگیری، اردو، گردش، پیاده روی، گلف و یا فقط برای راحت بودن در حیاط و ایوان عمل می کند.

این ضد حشره تا ۵/۲ متر را تحت پوشش قرار می دهد.

(قیمت: ۳۰٫۰۰۰ تومان )